Masa Bakti 1954-1956 : Ny Roestamadji ( Almh. ) 


 Masa Bakti 1956-1958 : Ny H.S. Sutarman  ( Almh. ) 


 Masa Bakti 1958-1962 : Ny Boentaran Martoatmodjo ( Almh. )


 Masa Bakti 1962-1966 : Ny Sarwono Prawirohardjo 


 Masa Bakti 1966-1970 : Ny Suwondo ( Almh. )


 Masa Bakti 1974-1978 : Ny K. Sadatoen (Almh. )


 Masa Bakti 1978-1982 : Ny.I. Utojo Sukaton ( Almh. )

 Masa Bakti 1970-1974  &  1989-1991 : Ny. Mahar Marjono


 Masa Bakti 1983-1988  &  1992-1994  : Ny.Hernani Suyani ( Almh. )


  Masa Bakti 1998-2000  : Ny.Adjeng Boedisantoso


 Masa Bakti 1995-1997  &  2000-2006  : Ny.Roos Suharnyoto


 Masa Bakti 2006-2009  : Ny.Zakia Husein Alatas


Masa Bakti 2009-2012  &  2012-2015  : Drh.Ny.Ani Agus Purwadianto,MSi 

                                                                                                                                                                 Masa Bakti 2015-2018  &  2018-2021   : dr. Ny. Murdiati Umbas